Friday, June 17, 2011

KOLKATA


Restaurant Near Kolkata, West Bengal

Restaurants & Bars in Kolkata

The Golden Basket
13 Ho Chi Minh sarani
Kolkata-700071
Ph: 2288 3939

Alibaba
SP Mukherjee Road
Bhabanipur
Kolkata - 700 025
Ph: 4753935

Blue Fox
Park Street

Kolkata - 700 016
Ph: 2229 7948/4165

Chung Wah Restaurant
13A & 13B Chittaranjan Avenue.
Kolkata-700072
Ph: 277003

Shradhha
102A, Park Street,,
Kolkata - 700 016
Phone: 2280 6670, 2247 3266

Sugar & Spice
1/2 Harish Mukherjee Road,
Kolkata - 700 020
Phone: 2223 1440

Peter Cat
18 Park Street
Kolkata-700016
Phone: 2249-8841

Suruchi
89 Elliot Rd.
Kolkata -700016
Phone: 2249 3292

Shenaz
2A Middleton Row, off Park St.
Kolkata -700071
Phone: 2247 0686

Amber
1 Waterloo Street
Kolkata 700 016
Phone : 22482015 /3018 /3477

Manthan
Waterloo Street

Kolkata 700 001
Phone: 2248 9577/0402

Oasis
33 Park Street
Kolkata 700 016
Phone: 22299033 / 22446424

The Crystal Lounge
13 Ho Chi Minh Sarani
Kolkata - 700 071
Phone: 2288 3939
Fax: 2288 9600

Zarang
1, Sudder Street
Kolkata - 700 016
Ph: 22495572

Pemyangtse
1 Mehar Ali Road
Kolkata -700017
Phone: 404470

Aminia
8/10 Zakaria Street
Kolkata- 700073
Phone: 2244 1318 / 2235 4124

Moghul Room
The Oberoi Grand
15 J. L. Nehru Rd.
Kolkata -700013
Phone: 2249 2323

Mainland China
13A, Gurusaday Road,
Kolkata-700019
Ph: 2287 2006 - 09

Aheli
Peerless Inn
12 J. L. Nehru Rd.
Kolkata 700013
Phone: 2243 0222

Grain of Salt
Roof top Westside Shopping Complex
Camac Street
, Kolkata 700 016

Phone: 2281 1313

Sonargaon
Taj Bengal,
34B Belvedere Road, Alipore
Kolkata -700027
Phone: 2223 3939

Olympia
Park Street

Kolkata - 700016
Ph: 2499306

Trincas
17 B Park Street
Kolkata 700 016
Phone: 22497825 / 8947

La-Zeez
Elgin & J.N. Road Crossing
Kolkata - 700 020
Ph: 2233254/0517

The Bay of Bengal
A house of authentic bengali cuisine
6, Dr. Satyananda Roy Road
(Near Menoka Cinema),
Kolkata - 700 029
Phone : 2465 8973

Beduwin

15 Garihat Road(S)
Kolkata-7000031

Phone : 033-24294840

Bawarchi Restaurant

4H Panchanantala
Kolkata-700028
(Prince Anwar Shaw Road)

Phone : 033-65317852

Mandarin
217 Sarat Bose Road
Kolkata 700 019
Phone: 2466 2276

Lord's
VIP Road ,Ultadanga Crossing
Kolkata 700 016
Phone: 23348758

Shiraz Golden Restaurant
56 Park Street
Kolkata- 700017
Phone: 2247 7702 / 2280 5006

Bhojohori Manna Restaurants at Ekdalia

9/18, Ekdalia Road, Kolkata: 700019
Phone: 2440 1933
Free Home Delivery Number: 98303 04332

Bhojohori Manna Restaurants

at Hazra

23 A Priyanath Mullick Road
Kolkata: 700026
Phone: 2454 5922
Free Home Delivery Number: 98363 77512

Oh, Calcutta!

Forum 10/3 Elgin Road, 4th Floor, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata

Phone: 22837161, 22837164

Tantra

17 Park Street,

Park Street, Kolkata

Phone: 22499000

Bhojohori Manna Restaurants at Star Theatre

the STAR THEATRE
79/3/4 Bidhan Sarani
Kolkata: 700006
Phone: 2533 8519
Free Home Delivery Number: 98360 43322

Bhojohori Manna Restaurants

at Esplanade

11A Esplanade (East), beside KC Das,
Kolkata: 700069
Phone: 2231 2965
Free Home Delivery Number: 98308 04332


0 comments:

Copyright © 2015,www.bairedure.blogspot.com